Dunstan Babytaal

Waarom Dunstan Babytaal
Dunstan Babytaal is een respectvolle methode om ouders vanaf dag één te helpen hun baby te begrijpen en in te spelen op zijn behoeften. Het geeft ouders de mogelijkheid gelijkwaardig in de opvoeding deel te nemen omdat zij beiden concreet horen wat hun baby nodig heeft. Dat geeft zekerheid en maakt het nemen van beslissingen veel makkelijker en leuker.
Baby’s maken de beste start als zij zich veilig en begrepen voelen. Dit stimuleert een goede hechting tussen ouders en hun baby en dat is een heel belangrijke basis voor zijn verdere ontwikkeling, zijn hele leven lang. Naast liefde, rust en een fysiek veilige plek is het essentieel om tegemoet te komen aan de behoeften van de baby.
Ouders die horen wanneer hun kind honger heeft, moet slapen, buikpijn heeft, een boertje moet laten, het te warm of te koud heeft of verschoond moet worden, kunnen inspelen op die behoeften. De baby zal minder vaak hard hoeven te huilen omdat hij zich begrepen voelt.
Tegenwoordig wordt vaak aan jonge ouders geadviseerd een strak tijdschema aan te houden in de verzorging van hun pasgeboren baby. Een strikte tijdsindeling lijkt ouders in eerste instantie houvast te bieden, maar negeert in werkelijkheid de signalen van hun kind. Iedere baby is tenslotte uniek.
Fijner zou het zijn om hier een balans in te vinden. Door in te spelen op de behoeften van je kind rondom het voeden, slapen en wakker zijn, ontstaat een flexibele routine. Deze flexibele routine biedt zowel de ouders als het kind (en eventuele andere kinderen in het gezin) de ruimte en de rust om toe te komen aan ieders behoeften.
In plaats van te kijken naar de klok kunnen ouders zich richten op het luisteren naahr, het observeren van en het afstemmen op het unieke ritme van hun baby. Dat is de beste gids voor het creëren van een dagelijkse routine.
Niet alleen ouders, maar ook anderen binnen de direct omgeving van de baby kunnen Dunstan Babytaal leren. Opa’s, oma’s, ooms en tantes, iedereen kan zo in spelen op de behoeften van de baby.

 

Voordelen Dunstan Babytaal:

•     Je baby huilt minder lang en kan sneller gerustgesteld worden.
•    Je baby slaapt langer achter elkaar, waardoor je als ouder ook een betere nachtrust krijgt.
•    Je baby drinkt beter, omdat hij gevoed wordt op momenten dat hij echt honger heeft.
•    Je baby heeft hierdoor minder kans om overvoed te raken en heeft daarmee later minder kans op overgewicht.
•    Je ervaart als ouders minder stress en krijgt meer zelfvertrouwen, doordat jullie je baby ‘verstaan’.
•    Je kunt als ouders beter samenwerken en kunt taken verdelen, waardoor jullie relatie verbetert.
•    Je kan als vader hierdoor een grotere rol spelen in de verzorging van je baby tijdens de eerste maanden.
•    Je baby ontwikkelt een veilig gehechte relatie met zijn ouders.
•    het kan preventief werken tegen post natale depressieverschijnselen en het shaken babysyndroom.

 

Ik heb deze cursus mogen doen bij Myra Bijker van zie je kind. Wat een ontzettend leuke, leerzaam, duidelijk en vooral praktische cursus. Erg leuk om te kunnen toepassen in mijn werk en ouders te kunnen helpen hun kind beter te begrijpen.